Wat is oefentherapie-Mensendieck

Iemand die zijn lichaam niet goed gebruikt of belast, al dan niet ten gevolge van een aandoening, loopt een sterk verhoogde kans op klachten aan het bewegingsapparaat. Oefentherapie-Mensendieck kan dan mogelijk uitkomst bieden.

Oefentherapie-Mensendieck zijn paramedische behandelmethodes, gespecialiseerd in houding en beweging.

Oefentherapeuten-Mensendieck richten zich op het verbeteren van de individuele houdings- en bewegingsgewoonten.
Daarbij staat de cliënt en diens eigen mogelijkheden centraal.

Sinds juli 2008 kunnen patiënten/cliënten in een aantal gevallen ook zonder verwijzing bij de
oefentherapeut-Mensendieck terecht.
Er wordt dan gesproken van Directe Toegankelijkheid Oefentherapie of kortweg DTO.
Kijk voor meer informatie op
www.vvocm.nl

Tarieven & vergoedingen per 1 januari 2017:

Reguliere zitting in de praktijk
Conform de voorwaarden van de zorgverzekeraar.
(indien u niet verzekerd bent, of wij uw factuur niet rechtstreeks bij de zorgverzekeraar kunnen indienen,
rekenen wij € 35,- per behandeling)

Verzuimtarief
100% van het behandeltarief.
Dit is een wettelijk vastgesteld tarief die in rekening gebracht mag worden wanneer de patiënt/cliënt te laat zijn/haar behandeling afzegt (= minder dan 24 uur van te voren) of niet op een afgesproken behandeling verschijnt.
Dit bedrag dient door de patiënt/cliënt zelf betaald te worden. De verzekering vergoedt dit niet.
Wanneer u ons telefonisch niet kunt bereiken, spreek dan even het antwoordapparaat/voicemail in.